Landverraad

Er wordt aantoonbaar op alle terreinen van de overheid fundamentele grondrechten geschonden..

-Een arts die bijvoorbeeld door de inspectie van geneeskunde wordt geïntimideerd dat hij bepaalde medicijnen verplicht niet mag of moet voorschrijven in vooraf bepaalde situaties.
Dit is echter een ernstige inbreuk op de artsen hun “keuze en vrijheid in visie” en een gevaar voor de bevolkingsgezondheid. 
Ze hebben immers niet voor niets een Eed moeten afgeleggen bij het behalen van hun diploma’s om er te zijn voor uw echte gezondheids welzijn, waarin velen nu belemmerd in worden.

-Nederlanders die geen (betaalbare)woning kunnen vinden/krijgen ( zoals o.a. in Utrecht en Heemskerk) omdat deze gemeentes, waar zij grof voor betaald krijgen van de overheid het prefereren om deze betaalbare woningen aan asielzoekers te geven…is een inbreuk op fundamentele grondrechten, namelijk dat iedereen van betaalbare onderdak moet kunnen genieten.

-Protesterende mensen die door de politie worden geïntimideerd en gesommeerd om te vertrekken…is een ernstige inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.
Notabene vastgelegd in tal van internationale verdragen zoals de EVRM, UVRM.
Men mag op basis van de wet openbare manifestatie verzoeken om ergens anders te gaan staan wanneer de verkeersveiligheid en/of publieke veiligheid daarmee in het geding is.
Het mag beslist niet zo zijn dat Politie, zoals bij ons en bij verschillende andere demonstraties een aantal keren is gebeurd, dat zij voor jouw gaan bepalen waar en hoe jij moet lopen of staan, terwijl er van één van de bovenstaande redenen geen sprake was

-Het voortdurende censureren vanuit de overheid, op tal van internet kanalen is een inbreuk op art. 7 van de grondwet.

-Het proberen te verbieden van ongehoord Nederland is een ernstige inbreuk op de code van Bordeaux en tal van internationale verdragen

              Aangeboden door ijmondwebdesign.nl